Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
2.    Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3.    Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree, Gert Harm ten Bolscher