Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

  1. Wij ronden de realisatie van de hoog- en laagwatermaatregelen af op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
  2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Statenvoorstellen en -besluiten

  • Statenvoorstel - Provinciale Coördinatieregeling IJsseldelta fase 2 PS/2019/53 (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel - Ombouw provinciale weg N307 Roggebot-Kampen PS/2019/54 (bijbehorend besluit).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman