Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

  1.  Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de DPRA werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Samen met de  Zoetwatervoorziening Oost Nederland partners voeren we het programma ZON uit.  (zie ook prestatie 1.2.2). 
  2. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten en processen uit te voeren.
  3. Wij voeren het provinciale programma klimaatadaptatie uit.
  4. Wij werken de uitgangspunten van de rijksoverheid op het gebied van Water en Bodem sturend die eind 2022 worden verwacht uit in ons ruimtelijk beleid van de Omgevingsvisie en de 'ruimtelijke puzzel' (zie prestatie 1.1.1)

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman