Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2023

  1. Wij ronden ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2 af. 
  2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
  3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen en flexibele huisvesting. 
  4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
  5. Wij ondersteunen gemeenten om rijksmiddelen aan te vragen voor binnensteden en woningbouw.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf