Portefeuillehouder
Monique van Haaf
Roy de Witte

Acties 2023

  1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland. 
  2. Wetenschappers voltooien de provinciale bouwsteen ‘Platteland kiest positie’ waarin we de doelen en ambities voor de provincie tot 2040 in beschrijven. 
  3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.
  4. Wij organiseren via de methodiek ‘Dorpsschool’ ontmoetingen tussen lokale initiatieven, wetenschap en overheid waarbij partijen elkaar inspireren en verder helpen.
  5. Wij onderzoeken met een impactmeting de invloed van ons programma Leefbaar Platteland en doen aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte