Portefeuillehouder
Monique van Haaf
Roy de Witte

Acties 2023

  1. Voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in ’s Heerenbroek, Deventer en naar verwachting Almelo maken wij in 2023 een deel van onze financiële bijdrage over.
  2. Voor Deventer en Almelo sluiten we hiervoor een bestuursovereenkomst af. Voor de verkabeling in ’s Heerenbroek wordt de bijdrage gedaan op basis van de bestaande bestuursovereenkomst met de gemeente Kampen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree