Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen, programma’s en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie, drinkwaterwinning, PIP’s Natura 2000 gebieden, plannen rondom nieuwe energie, plannen en projecten die grensoverschrijdende invloed kunnen hebben, en projecten rondom provinciale wegen.
2.    Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree