Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.
2.    Wij wisselen relevante data ten behoeve van milieu en gezondheid uit met onze partners, waaronder de GGD, en verspreiden deze via kennishub Overijssel.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree