Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Wij voeren voor Blekerijweg, IJsselmuiden de sanering uit.
2.    Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
3.    Wij monitoren conform het programma 2023 Bureau Asbestbodem Sanering.
4.    Indien er middelen resteren of nieuwe (rijks-) middelen beschikbaar komen stellen wij het  programma 2024 Bureau Asbestbodem Sanering vast.
5.  Wij voeren de maatregelen uit die voortvloeien uit de Specifieke uitkering PFAS.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree