Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Wij stellen het jaarverslag 2022 en de begroting 2024 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen in Overijssel.
2.    Wij hebben één á twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree en Eddy van Hijum