Portefeuillehouder
Roy de Witte
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Vaststellen van het Jaarplan en Begroting 2024 waarbij wij zullen letten op efficiënte en doelmatige inzet van de verruimde randvoorwaarden en extra fondsmiddelen, ten behoeve van de provinciale doelen voor nieuwe energie en vervolgens;
2.    Toe zien op de uitvoering van het Jaarplan 2023 van Energiefonds Overijssel.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenvoorstel Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104719)
Geamendeerd besluit Scopeverbreding Energiefonds Overijssel (2021/1104724)

 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte (eigenaar), Tijs de Bree (opdrachtgever).