Portefeuillehouder
Eddy van Hijum
Tijs de Bree

Acties 2023

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:
1.  Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor de capaciteitschaarste op het provinciale elektriciteitsnet;
2.  Actieve participatie in het vinden van oplossingen voor de kapitaalbehoefte van Enexis en daarmee de  financiering van de energietransitie  onder meer door te participeren in het onderzoek naar Rijksparticipatie in Enexis;
3.  De uitvoering van het Strategisch plan van Enexis te monitoren;
4. De jaarrekening over 2022 met winstbestemming vast te stellen en uitoefening van de aandeelhoudersbevoegdheden inzake wijzigingen in de governance van de onderneming;
5.  Toe te zien op - en u te rapporteren over - de door Enexis voorgenomen investeringen in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum (eigenaar) Tijs de Bree (opdrachtgever).