Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Wij stellen samen met gemeenten in heel Overijssel erfcoaches beschikbaar. Zij ondersteunen erfeigenaren om toekomstbestendige keuzes te maken bij actuele vraagstukken zoals stikstof, aanpassing in de bedrijfsvoering en leegstaande gebouwen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree.