Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2023

1.    Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2.    Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. 
3.    Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher