Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2023

1.    Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
2.    Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
3.    Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
4.    Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
5.    Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
6.    Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher