Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2023

1.  Wij ondersteunen de beide Overijsselse Nationale Parken in  de uitvoering van hun agenda's onder het rijksprogramma Nationale Parken Nieuwe Stijl.
2.   We onderzoeken wat de meest gewenste inzet van Overijssel is i.r.t. het toekomstig rijksbeleid voor de nationale parken.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte