Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2023

1.    Wij stellen op basis van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) het gebiedsplan Wsn op.
2.    Wij geven uitvoering aan de Aanpak van de PAS-melders.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher