Acties 2023

1.    Wij geven vorm en inhoud aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied op basis van lopende trajecten en programma's. 
2.    Wij brengen in beeld wat de impact is van de maatregelen op sociaal-economische vlak. 
3.    Wij actualiseren, op grond van de Europese Kader Richtlijn Water, de gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen Overijssel.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm Ten Bolscher