Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Veilige, Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren deze uit .

2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.

3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.

4. Binnen de beide werkgeversnetwerken spelen we in op ontwikkelingen bij samenhangende werklocaties die momentum creëren voor het veranderen of aanpassen van mobiliteitsgedrag. Samen met de netwerkpartners wordt vanuit advies, kennisdeling en inzet van gedragsinterventies in zo’n situatie een verandering in mobiliteitsgedrag geregisseerd, waarmee we een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2- uitstoot.

5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman