Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman