Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. We dragen op deze wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, gezamenlijk met het Rijk.

2. We werken  samen met de gemeenten aan Uitvoeringsprogramma's Verkeersveiligheid gebaseerd op het risico gestuurd werken. Hierin worden de  belangrijkste risicothema's benoemd.

3. Wij behartigen de regionale belangen bij de uitwerkingen van het Rijk voor het verkeersveiliger maken van de Rijksweg N36.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman