Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

1. Wij  werken aan het gezamenlijk opgestelde Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2022-2024 voor de regionale samenwerking.  Dit is opgesteld volgens de risico gestuurde aanpak. We geven daarmee uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030.  

2. Wij voeren het Werkplan Verkeersveiligheid en Gedragsbeinvloeding 2023 voor Overijssel uit. Dit werkplan is gebaseerd op de belangrijkste risicothema's in het verkeer.

3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeinvloeding. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbrief 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman