Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

1. Wij (mede-) financieren gemeentelijke en provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman