Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

1.    Het in 2022 uitgevoerde gebiedsgericht MIRT onderzoek ‘Bereikbaarheid Zwolle en omgeving‘ en de opgestelde Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle zetten in op een Regionale Mobiliteitsstrategie om de bereikbaarheid van de regio op peil te houden en de verstedelijkingsopgave te faciliteren. Wij participeren in het hiertoe opgestelde meerjarenprogramma en bewaken de voortgang van de gemaakte afspraken in het BO-MIRT 2022. 
2.    Wij zetten de  gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman