Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

  1. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337).
  2. Wij bereiden de realisatie van rondweg Weerselo (N343) voor.
  3. Wij realiseren de aansluiting N315/N768 Danspaleis.
  4. Wij bereiden de realisatie van fietsverbinding Enschede-Oldenzaal voor (zie ook prestatie 4.3.1).
  5. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman