Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman