Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman