Acties 2023

De Regio Deal Zwolle stimuleert de brede welvaart in de regio. We streven samen naar een regio met een weerbare, wendbare en inclusieve arbeidsmarkt, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve, circulaire bedrijvigheid, waar stad en platteland in balans met elkaar verweven zijn en waar de delta zorgt voor een uitstekend leefklimaat.

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal Zwolle.

Statenvoorstellen en -besluiten

Regio Deals 2018
Informatiebrief Regio Deal Zwolle 2020

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree