Acties 2023

1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum