Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2023

  1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
  2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum