Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2023

1. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van bibliotheken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk).
2. Vanuit de wettelijke taak om bibliotheekinnovatie te stimuleren, ondersteunen wij gemeenten en bibliotheken met het programma Toekomstkracht Overijsselse bibliotheken. Wij voeren hierbij de regeling 'Bibliotheek van de toekomst' uit.
 3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met gemeenten, Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over het provinciale convenant dat zich richt op het leesoffensief, (de bestrijding van) laaggeletterdheid en digitale inclusie.
4. Wij voeren de drie programmalijnen 'preventie en onderwijs', 'arbeidsmarkt en brede inclusie' van ons investeringsprogramma 'Basisvaardigheden 2022-2024' verder uit.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte