Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2023

1. Wij voeren het Investeringsvoorstel 'Actieplan urgente Overijsselse zorgthema’s 2021-2023' uit, dat door PS in oktober 2021 is vastgesteld. 
2. We voeren drie concrete projecten uit die voortkomen uit de verkenning naar urgente zorgthema’s: 'Waar is Wally', 'Imean' en 'Positieve gezondheid'.  We trekken samen op met onze eerstelijns en tweedelijns (zorg)partners.  

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte