Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2023

1.    Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' 2023-2024 uit. 
2.    Wij maken ten minste 5 vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een vitale, inclusieve samenleving.
3.    Wij maken met de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' ten minste 20 projecten mogelijk .
4.    Wij voeren onze rol als partner uit in het actieprogramma Leefbaar Platteland gericht op sociale vraagstukken.
5.    Wij stellen kennis ter beschikking over exploitatie van en programmering door maatschappelijke voorzieningen, waaronder kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen .

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte