Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2023

1. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door. 
2.  Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
3.  Wij zetten Initiatievencoaches in voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van onderop en ontwikkelen een crowd-funding site voor deze initiatieven. 
4. Wij voeren de motie ‘Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel (PvdA e.a.)’ uit en gaan aan de slag met de resultaten die uit het onderzoek hiernaar komen. 
5.  Wij ontwikkelen een leergang vrijwilligersbeleid die we breed aanbieden aan vrijwilligers in Overijssel.
6.  Wij organiseren samen met partners het Fondsenfestival. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte