Portefeuillehouder
Andries Heidema

Acties 2023

1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.

2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.

3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.

4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.

5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)

6. Wij coördineren de Grenslandagenda met deelstaat Nordrhein Westfalen.

7. In 2023 is Overijssel de gastprovincie voor de Nationale Start van Bevrijdingsdag (5 mei 2023).  

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema