Portefeuillehouder
Andries Heidema

Acties 2023

1.    Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
2.    Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
3.    Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema