Portefeuillehouder
Andries Heidema

Acties 2023

1.    Wij brengen  focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
2.    Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
3.    Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema