Provinciaal publiek belang

Oost NL versterkt de economie en werkgelegenheid van Oost-Nederland en draagt bij aan het Overijsselse vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers. De inspanningen op het gebied van innoveren, internationaliseren (acquisitie en handelsbevordering) en investeren (verstrekken van risicofinanciering), zijn gericht op HTSM (High Tech Systems en Materials) en haar belangrijkste toepassingsgebieden. Dit belang is verankerd in de statuten van Oost NL waar het doel van verbonden partij omschreven is als: het versterken van de economische structuur en de werkgelegenheid in Gelderland en Overijssel door:

  • het economisch ontwikkelingsproces te bevorderen;
  • (gericht op bedrijfsinnovatie) het aantrekken/versterken van bedrijven;
  • deel te nemen in/financieren van ondernemingen die bijdragen aan de economische ontwikkeling of overige diensten te verlenen voor uitvoering en ontwikkeling van projecten op economisch terrein.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

In 2021 hebben de Staat der Nederlanden, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel een extra kapitaalstorting gedaan. Daarmee is de aandelenverhouding van Oost NL nu:

  • Staat der Nederlanden 52,91%;
  • Provincie Gelderland 31,60%;
  • Provincie Overijssel 13,97%;
  • Universiteit Twente 1,51%;
  • Regio Twente 0,0000017% (één aandeel).

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
E. Boerman). Op verzoek van de provincie Overijssel wordt jaarlijks een tweede algemene vergadering georganiseerd die in het teken staat van de strategische oriëntatie van de vennootschap. 

Financieel belang

De historische aanschafwaarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 10,2 miljoen. In 2021 heeft de provincie Overijssel een kapitaalstorting gedaan van
€ 7,2 miljoen. Het totaal door de provincie gestorte kapitaal bedraagt daarmee € 17,4 miljoen. Naast een financieel belang heeft de provincie ook een subsidierelatie met Oost NL, waarvoor het activiteitenplan van Oost NL de basis vormt.

De laatste vastgestelde jaarrekening is die van 2021. Het resultaat van Oost NL over 2021 was € 8,5 miljoen negatief (2020: € 26,9 miljoen positief). Dit resultaat wordt veroorzaakt door een waardedaling in de effecten, veroorzaakt door één positie (Xebec/Hygear). De operationele activiteiten van het participatiebedrijf waren in 2021, mede door een aantal succesvolle exits, winstgevend. Eind 2021 bedroeg de gecalculeerde meerwaarde van het portfolio € 16,6 miljoen. Deze is gelijk gebleven ten opzichte van 2020.

Bijzonderheden

In 2023 werkt Oost NL verder aan de uitvoering van het Meerjarenplan 2022-2025.  De thema's en de speerpunten uit het Meerjarenplan sluiten aan op de Strategische Innovatie Investeringsagenda Oost-Nederland. Investeringen in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie staan hierin centraal. Oost-Nederland nodigt hiermee het nieuwe kabinet en Europa uit om mee te investeren. Ook staat het Meerjarenplan in het teken van de bijdragen van Oost NL in de ecosystemen waarin Oost NL werkzaam is. Het Meerjarenplan 2022-2025 van Oost NL en onze toelichting daarop vindt u hier.